pokračovat
pokračovat
pokračovat

DERON ® I

Deron-I
1 l - 390 Kč
5 l - 1955 Kč / 99 €
10 l - 3790 Kč / 193 €
Uvedené ceny jsou s 21% DPH za bezbarvou variantu. Barevné provedení si můžete přidat v objednávkovém formuláři.


Etiketa produktu (493 kB)
DERON-I je kapalný koncentrát nové generace. Je určen zejména na ochranu dřeva, které je již napadnuté dřevokazným hmyzem – má dvojí účinnost - likvidace hmyzu a současně dlouhodobou preventivní ochranu proti dřevoazným houbám, hmyzu a plísním..

Použití
DERON-I je lihový koncentrát nové generace, který obsahuje stejné účinné látky jako přípravky řady DERON Plus. Kromě těchto účinných látek však obsahuje navíc insekticid pro likvidaci živého hmyzu v napadnutém dřevě. Přípravek vytváří tedy dlouhodobou preventivní ochranu, obdobně jako ostatní přípravky řady DERON PLUS a současné likviduje hmyz v napadnutém dřevě. Účinné látky přípravku se fixují na dřevní hmotu a případné moknutí nezpůsobuje ztrátu účinnosti ochrany. DERON-I má novou likvidační účinnost - není nutné provádět injektáž v napadnutém dřevě - stačí nátěr nebo postřik povrchu dřeva a dochází k likvidaci hmyzu i uvnitř dřeva. Přípravky ostatních výrobců vyžadují injektáž a úplná likvidace hmyzu trvá i měsíce.

Typové označení dle ČSN 49 0600-1
FB, B, P, IP, 1, 2, 3, SP

Typové označení dle STN 49 0600-1
Iv, P, B. W, 2

Doba ochrany
V interiéru (tř.1,2) po dobu životnosti dřevěné konstrukce /v exterieru (tř.3) po 5 letech kontrola povětrnostní eroze a trhlin/

Návod na použití: DERON – I se ředí vodou v poměru 1:3 - pro běžné aplikace nátěrem nebo postřikem. Při povrchové ochraně dřeva se provádí 1x až 2x nátěr nebo postřik a to v závislosti na hrubosti povrchu ošetřovaného dřeva. Hrubý povrch (např od pily) stačí 1x nátěr nebo postřik, hladký povrch ( např. hoblovaný) vyžaduje min 2x nátěr nebo postřik. Druhou aplikaci vždy až po úplném zaschnutí předchozího nátěru. Ošetřované dřevo musí být zbaveno všech nečistot - prachu případně i starých nátěrů zabraňujících průniku aplikačního roztoku do dřeva.

Doba použitelnosti
36 měsíců při skladování v teplotách od -10°C do +35°C

Barevné modifikace
bezbarvý (nemění vzhled dřeva), červený

Velikost balení
1l, 3l, 5l, 10l, 20l

1 l
ošetří
Orientační
malo-
obchodní
cena za 1 l
(bez DPH)
Ředění vodou
(podle způsobu
aplikace)
Dávkování koncentrátu (g/m² nebo l/m³ *)
Interier a exterier
tř. ohrožení 1, 2 a 3
Do země a vody
tř. ohrožení 4
od do povrchové hloubkové hloubkové
25 m² 260 Kč 1:5 ** - 40 g/m² - -

*) množství přípravku na objem proimpreg. dřeva = hloubka průniku (např. 3 až 6 mm) x plocha dřeva
**) minimální dávkování aplikačního roztoku pro povrchové aplikace je 200 ml/m²

Výstražné symboly nebezpečnosti
Signální slovo
Varování

Standardní věty o nebezpečnosti
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.

Upozornění
Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu obsahující informace o přípravku.

Na vyžádání Vám můžeme zaslat bezpečnostní list.

Další produkty
Moset, spol. s.r.o. © 2009 - 2023  |  Created by Lukáš Veselý  |  Ochrana osobních údajů  |  Mapa stránek  |  Odkazy  |  Pricemania.sk