pokračovat
pokračovat
pokračovat

DERON ® Super

Deron Super
1 kg - 340 Kč
5 kg - 1650 Kč / 86 €
20 kg - 6200 Kč / 288 €
Uvedené ceny jsou s 21% DPH za bezbarvou variantu. Barevné provedení si můžete přidat v objednávkovém formuláři.


Etiketa produktu (496 kB)
DERON SUPER je kapalný koncentrát nové generace s vysokým obsahem účinných látek vhodný pro průmyslové použití.

Použití
Dlouhodobá preventivní ochrana dřeva a dřevěných konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu, plísním a zamodrání a to v interiéru i exteriéru. DERON SUPER se po zaschnutí fixuje na dřevní hmotu - případné moknutí nezpůsobuje ztrátu účinnosti ochrany. Přípravek lze použít také na sanaci dřeva (a zdiva) napadnutého dřevokaznými houbami a plísněmi. Přípravek má také algicidní účinnost (likvidace řas).

Typové označení dle ČSN 49 0600-1
FB, B, P, IP, 1, 2, 3, SP

Typové označení dle STN 49 0600-1
Iv, P, B. W, 2

Doba ochrany
VV interiéru (tř.1,2) po dobu životnosti dřevěné konstrukce / v exterieru (tř. 3) po 5 letech kontrola povětrnostní eroze a trhlin

Návod na použití: DERON SUPER – se ředí vodou v poměru 1:19, pro běžné povrchové preventivní aplikace (nátěr, postřik, krátkodobé máčení do 8 hod). Při sanaci hub na zdivu a dřevu ředění na AR vodou 1:8. Ošetřované dřevo musí být zbaveno všech nečistot a starých nátěrů zabraňujících průniku aplikačního roztoku do dřeva. Pro hloubkové aplikace (dlouhodobé máčení) se přípravek ředí vodou 1:29. Pro povrchovou ochranu dřeva se provádí 1x až 2x nátěr nebo postřik podle hrubosti povrchu dřeva hrubý 1x, hladký 2x.

Doba použitelnosti
36 měsíců při skladování v teplotách od +2°C do +35°C

Barevné modifikace
bezbarvý (nemění vzhled dřeva), hnědý, žlutý

Velikost balení
1kg, 5kg, 10kg, 20kg

1 kg
ošetří
Orientační
malo-
obchodní
cena za 1 kg
(bez DPH)
Ředění vodou
(podle způsobu
aplikace)
Dávkování koncentrátu (g/m² nebo kg/m³ *)
Interier a exterier
tř. ohrožení 1, 2 a 3
Do země a vody
tř. ohrožení 4
od do povrchové hloubkové hloubkové
100 m² 320 Kč 1:19 ** 1:29 10 g/m² 5 kg/m³ -

*) množství přípravku na objem proimpreg. dřeva = hloubka průniku (např. 3 až 6 mm) x plocha dřeva
**) minimální dávkování aplikačního roztoku pro povrchové aplikace je 200 ml/m²

Výstražné symboly nebezpečnosti
Signální slovo
Nebezpečí

Nebezpečné látky
Kvarterní amonné sloučeniny, benzyl-C12-16-alkyldimethyl, chloridy

Standardní věty o nebezpečnosti
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Upozornění
Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy pozorně přečtěte údaje na obalu obsahující informace o přípravku.

Na vyžádání Vám můžeme zaslat bezpečnostní list.

Další produkty
Moset, spol. s.r.o. © 2009 - 2023  |  Created by Lukáš Veselý  |  Ochrana osobních údajů  |  Mapa stránek  |  Odkazy  |  Pricemania.sk